Festival

Mothers Day Wishes in Marathi

Rate this post

Mothers Day Wishes in Marathi: Hello, How are you today? Hope you’re well. Are you looking for Mothers Day Wishes in Marathi? Don’t worry! In this article, we will share some important information about Mothers Day Wishes in Marathi. People are now living in the Internet world! Most people in the world are now connected to this Online Media or the Internet.

Having a mother is like having a best friend at all times! You can count on her for cuddling, but especially for ear tugs. Well, believe me, she wishes the best for her beloved children! See the beautiful Mother’s Day 2023 wishes and messages we have selected, honor, and thank you for all the complicity and dedicated love.

Our website EduPoka.Com is an information base portal. We are daily updating our website with important & valuable information that you want. Today we will share with you about Mothers Day Wishes in Marathi. We hope that you will love this article. So let’s start!

Mothers Day Wishes in Marathi

 1. आई दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! आईच्या स्नेहातून दु:खांना लावून त्याच्या प्रेमातून आम्ही जगाच्या सफळतेच्या मार्गावर चालत आहोत.
 2. ज्या आईनं जन्म दिला, त्याच्या स्नेहाच्या आश्रयावर आम्ही जगताला उभे राहतो. आई दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 3. आई तुमच्या जीवनात खूप महत्वाची आहे. आई दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 4. आई हा आश्रय, हा संतुष्टीचा स्रोत, हा स्नेह आणि हसूलच्या उत्साहाचा केंद्र आहे. आई दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 5. जगाची सर्वात मोठी खुशी हा आईच्या चेहऱ्यावर हसणं आहे. आई दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 1. आईच्या प्रेमाने संपूर्ण जग बदलतो, आईच्या स्नेहातून संपूर्ण जग आनंदीत राहतो. आई दिनाच्या शुभेच्छा!

 2. तुमच्या हसण्याची साऱ्या दुनिया तुम्हाला देऊ दे, आणि तुमच्या हातांमध्ये सर्वात जवळचं ठिकाण देऊ दे. आई दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 3. तुमच्या स्नेहाचा अनुभव सर्व लोकांनी करतो, पण आई नंतरीच आमच्या स्वत:च्या हृदयांत बसतो. आई दिनाच्या शुभेच्छा!

 4. आईच्या प्रेमाची तुम्हाला आवड असेल तर आईच्या प्रेमाचा नोंद करा, कारण तो तुमच्या जीवनातला उत्तम अंग आहे. आई दिनाच्या शुभेच्छा!

 5. आई तुम्हाला जगातल्या सर्वात मोठ्या संपत्तीचं देते, हा जीवनदेहातील सर्व रमणीय पल होतो. आई दिनाच्या शुभेच्छा!

 6. तुमच्या स्नेहाच्या आगोदर जीवनातील सर्व मुश्किले जडली जातात. तुमच्या हातांमध्ये असणारा संपूर्ण आशीर्वाद हा आम्हाला आश्चर्याच्या अनुभवात

Mothers Day Quotes in Marathi

Today, we will discuss some information about Mothers Day Wishes in Marathi. People want to know about this on the internet. We are just trying to give you the best & correct information. We hope it will be helpful to you!

 1. “आईच्या गोड दोषावर उपवास नाही, आईच्या स्नेहावर दौडता येता संपूर्ण जग” – पुढारीक
 2. “आई होती सारी जगाची, जगातील खर्च पोटभर पाणी आईचं, आणि ज्यांच्या हातांचं ठेवतात जीवन त्यांचं अनमोल खजिन्याचं” – वि. वा. शिरवाडकर
 3. “आईचे शब्द कितीही ताकदवाले नसतात, पण त्याचे आदर आणि स्नेह असंख्यात असतात” – शिवाजी सावंत
 4. “आई जगाची सर्वात मोठी धनवंत, कारण तिचं स्नेह आणि आशीर्वाद हे सर्व धन आहेत” – विष्णू वामन शिरवाडकर
 5. “आई असेल तर वास वळणार नाही, ज्या स्थानावर आई नसेल त्या स्थानावर जगणार नाही” – संत तुकाराम
 6. “ज्या आईच्या जणी आहेत त्याच्या घरात आनंदचं धमाल होतं” – अभंग गायक मारुतीराव वाढवे
 7. “आईच्या हातांचं जीवन उजळं, संपूर्ण जगाचं आधार आहे” – संत ज्ञानेश्वर
 8. “आईचा स्नेह हाताचं दुध असतं, तो जण आईच्या जणी होतं” – संत तुकाराम
 9. “आई न असली तर सर्व काही नसतं, संपूर्ण जग अंधार जातं” – संत एकनाथ
 10. “आई हा सर्वात मोठा शब्द आहे, हा शब्द आयुष्याभर लागतो” – पुढारीक

Final Words: Thanks for reading this article, we made content for all kinds of ages people. We are trying to give you the best from our end. If you like this article, feel free to share this website link with your friend & Make a simple comment in the below section. Thanks again for being with us.

Back to top button